top of page
referanser

Oslo, 13. jan. 2015

» RødTråd Coaching v/ Gry Heidi Brun har stor kunnskap om sitt fagfelt og en dyktig måte å tilnærme seg problemstillinger på. Hun viser innsikt og tydelighet og det ble derfor enkelt for meg å se mine egne sperrer og uvaner. Hennes behagelige vesen og bestemthet skapte atmosfære for å tørre å trekke frem det som er både sårt og litt vanskelig å snakke om. Takk for hjelpen!»

Klem, Nina

 

 

Drammen 15. September, 2014

Tusen takk!
Gjennom kyndig coaching, visualiseringsteknikker og affirmasjoner, hjalp Gry-Heidi meg å nå målet om jobbytte. De fysiske omgivelsene på det nye arbeidsstedet, kollegaer, arbeidsform og jobbinnhold har ganske så mange likhetstrekk med visjonen jeg skapte og fokuserte på i mitt hode, lenge før jobben kom på stilingsmarkedet. Da jeg ble oppmerksom på dette følte jeg bare WOW… DET FUNKER! Coachingen hjalp meg å definere, beskrive og levendegjøre målet om ny jobb, og enda bedre… jeg kan bruke teknikken på andre områder i livet mitt også 
Så takk igjen, Gry-Heidi. Du har gjort en god jobb!

Åshild

 

 

Oslo, 3.2.2014

Jeg har gått hos Gry-Heidi i ca ett år og har hatt stor nytte av det, både jobbmessig og i privatlivet. Hun er veldig flink til å få meg til å resonnere meg frem til de løsninger som er best for meg, ved å rettlede meg på en god måte.

Jeg har en lederstilling i et programvareselskap, og jobber både med personalet internt og eksterne kunder. Mye av det jeg har jobbet med hos Gry-Heidi, har jeg kunnet bruke i min stilling.

Jeg er over middels opptatt av golf, og coachingen har hjulpet meg også her. Gry-Heidi har lært meg mange teknikker/ressurser som jeg kan bruke for å fokusere på de riktige tingene når jeg er ute på golfbanene. De samme verktøyene bruker jeg når også i jobb- og privatlivet.

Jeg kan anbefale Gry-Heidi på det varmeste.

Terje (47)

 

 

Jeg kan si som et referat at coachingen ga meg større egenverdi med tanke på å «se meg selv» og selv jobbe for å endre hverdagen der jeg ønsker det.

Jeg var svært fornøyd med coaching hos Gry-Heidi og anbefalte henne til en venninne (som også har hatt vellykkede timer hos henne).

Hvis jeg ønsker flere timer coaching, vil jeg uten tvil kontakte Gry-Heidi igjen.

Hilsen Gitte

bottom of page